0884 72 45 02  ivanova.profiassist
profiasist
Назад
СТАРЕЕНЕ И ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

СТАРЕЕНЕ И ПСИХИЧНИ ПРОБЛЕМИ В ТРЕТАТА ВЪЗРАСТ

01.04.2019

Остаряването е естествен процес, който може да представлява предизвикателство за част от хората и техните семейства. Приспособяването към навлизане в третата възраст е предизвикателство за голям процент от населението на планетата.

Възрастните може да имат проблеми със здравето и стресът, при прехода между годините на разцвет и есента на своя живот, а подкрепата на терапевт или друг специалист по психично здраве може да помогне за облекчаване на подобен житейски път.

Част от старите хора всъщност вървят към „златните години от живота си“ с нетърпение, предвкусвайки пенсиониране, внуци или просто фаза на спокойствие, други се страхуват от физическите и умствени последици на стареенето. За част от тях е трудно да се сблъскат с прехода към пенсиониране, да се справят с нови слабости и медицински състояния, или да намерят приятни, смислени дейности, ако имат физически предизвикателства, които ограничават мобилността им.

При напредването на годините е тежко да се сблъскаш със смъртността на приятели, връстници и партньор, защото освен потопени в мъка тези застаряващите могат да се окажат и изолирани от обществото, загубвайки социалния си кръг. Възможностите за добиване на хронични заболявания и прогресиращи състояния като деменция или паркинсон също са изключително притеснителни.

Дискриминацията на възрастов признак е един от проблемите при отминаването на активната зрялост. Част от нея са дори добронамерените опити за пенсиониране на човек, желаещ да продължи да работи. Според проучване на ООН 37% от хората над 60 г. съобщават за възрастова дискриминация през последната една година от живота си и 43% се притесняват от насилие, от което не биха могли да се защитят. Над 51% са преживели осезаемо неуважение и повече от половината са затруднени да плащат основните си сметки.

Медицински проблеми на стареенето
Едно от предизвикателствата, които хората в третата възраст може да имат, е проблем с разграничаване на нормалните ефекти от стареенето от наличието на физическо и психично заболяване. Много хора на възраст над 65 години продължават да живеят щастлив и здравословен независим живот. Повечето възрастни ще изпитат някои промени в самоосъзнаването си, но това е нормална част от жизнения цикъл. Изследователите са установили, че здравите възрастни често изпитват лек спад в следните области:

• визуална и вербална памет;

• визуални умения;

• непосредствена памет или способността за наименуване на обекти;

• слух и зрение;

• телесна сила;

• апетит и енергийно ниво.

Личният лекар може да помогне на по-възрастните хора да свикнат с тези видове промени и да ги отличат от сериозно здравословно състояние като болестта на Алцхаймер или болестта на Паркинсон.

Специалистите, които се грижат за стари хора, могат да помогнат за намаляване въздействието на тези проблеми, като използват определени стратегии. Членовете на семейството могат да използват обикновен език, който не е изпълнен с медицински термини и да се фокусират върху важни детайли, а не върху ненужна информация, като комуникират ясно, дадат указания и използват писмени напомняния за помощни средства. Това едновременно ще помогне на човека в третата възраст да разбере и да си припомня какво е нужно, за да поддържа здравето си.

Възрастните, които изпитват известни ограничения върху своята активност и способности, могат да се адаптират към тези промени и да продължат живота си по начина, по който пожелаят, като понякога за целта е необходимо да получат помощ и подкрепа от околните.

Когнитивно и психическо здраве
Възрастните хора понякога страдат от лек упадък на умствените функции, при част от хората се стига дори до дементни състояния, което значително уврежда функциите на мозъка и повлиява развитието на депресия, параноя и тревожност. Прогресиращите дементни състояния (например болестта на Алцхаймер) влияят силно на паметовите процеси.

Статистиката показва, че около 15% от възрастните над 60-годишна възраст са в състояние на психично здраве. Когато възникнат притеснения относно психичната сфера, най-често включват:

• тревожност, която засяга 6% от възрастните хора;

• сексуална дисфункция и проблеми със съня (вероятността за някое от тези състояния се увеличава с възрастта);

• депресията, която се среща при приблизително 7% от възрастното население и често е недиагностицирана и не се лекува;

• поведенчески проблеми, като агресия или скитане, и словесни изблици (те често са причинени от делириум, депресия или деменция);

• висок процент на самоубийства;

• прекален прием на алкохол и зависимост от вещества (2-5% от мъжете и 1% от жените на възраст над 65 години са пристрастени към опиати или алкохол).

Терапия за гериатрични проблеми
Индивидуалната психотерапия може да помогне на възрастните, които имат затруднения с прехода в третата възраст, да управляват емоциите си, да намерят нови източници на удоволствие и смисъл и като открият нови системи за подкрепа. Консултации с терапевт ще са полезни на старите хора да се изправят пред страховете си от смъртта (ако такива съществуват) и да се справят със скръбта по загуба на приятели и връстници. Семейна терапия може да е полезна при овладяване на емоциите и комуникационните проблеми, особено при деменция.

Диагнозите, които най-често водят възрастните хора при психолог са тревожност и депресия. Деменцията най-често се приема като чисто медицински проблем, но терапевтичната работа с психолог може да е полезна и при нейните симптоми.

В наше време хората не се притесняват толкова силно да отидат на психолог, а специалистите живеят с надеждата, че световната тенденция ще навлезе и в България. Възрастните хора трябва да помнят, че посещенията при психолог не значат, че са „луди“ и че специалистът може да е полезен както за проблеми в настоящето, така и за преодоляване на емоции от миналото — дори от детството.

psychology.framar.bg

Кандидатурата Ви е изпратена успешно. Очаквайте да се свържем с Вас

Кратък формуляр за кандидатстване

Искате високоплатена работа?

Попълнете формуляра
Прикачи CV