0884 72 45 02  ivanova.profiassist
profiasist
Назад
Не се стремете да бъдете различни, бъдете "атопос"

Не се стремете да бъдете различни, бъдете "атопос"

15.10.2019

„Днес всеки иска да бъде различен от останалите. Но в това желание да бъдем различни, еднаквостта продължава да съществува“, пише философът Бюн-Чул Хан 


Да бъдеш автентичен на практика се превърна в социален императив, императив, който ние сме интернализирали до такава степен, че за мнозина той е лайтмотив.
Ами ако бъркаме? Ами ако всъщност това търсене на различност ни уеднаквява все повече и повече? Ами ако този нормализиран дискурс прогресивно ни отдалечава от нашата същност, превръщайки ни точно в това, което желаем да избегнем?


Страхът от "еднаквостта"
Стремежът към автентичност и необходимостта от диференциация идват от нашето дълбоко желание да се трансцендираме. Налага ни се да живеем в обществото и следователно да споделяме някои от неговите ценности, да спазваме някои от нормите му на поведение. Но имаме нужда и от психологическия кислород, който ни дава свободата на избор, позволявайки ни да бъдем себе си.
В резултат на това "еднаквостта" ни плаши, защото е синоним на недиференциране. Сякаш нашето "его“" е разтворено в масата, което погубва нашата идентичност — онова, което ни прави нас самите. В дълбочина, страхът от "еднаквостта" е сублимиран израз на страха от смъртта. Разграничаването ни от другите не само ни позволява да ги надминем, но потвърждава нашата уникалност като хора и гарантира оцеляването на егото, капсулирано в ума ни.
Разбира се, да искаме да бъдем себе си не е нещо лошо. Не е лошо да се търсим и да се изразяваме. Проблемът започва, когато търсенето на диференциация и автентичност ни вкарва в лабиринт без изход — хомогенизация.


Изгубеният атопос
Сократ е един наистина необикновен философ. Дотолкова, че учениците му го наричат атопос, дума, която идва от гръцки и обикновено се използва за обозначаване на нещо, което не е на място, странно е или нечувано, но също така се отнася до "другия, който не толерира никакво сравнение", защото всеки атрибут, който е предназначен да се използва за извършване на паралелизъм, непременно би бил неверен, груб и принизяващ.

Следователно Сократ е несравним и уникален. Това не е същото като да бъдеш различен или автентичен. Бюн-Чул Хан обяснява разликата: "Сингулярността е нещо съвсем различно от автентичността. Автентичността предполага съпоставимост. Който е автентичен, е различен от останалите". Атопосът е несравним, което означава, че "не само е различен от останалите, но е различен от всичко, което е различно от останалите".

Атопос е уверен в себе си човек, който не изпитва необходимост да се сравнява или да търси външно потвърждение на своята уникалност. По този начин той успява да се освободи от необходимостта да бъде различен, защото той просто Е.


Последното не е просто игрословица, а важно разграничение, загубено през вековете — вероятно умишлено — за да се избегне уникалността в общество, което отчаяно се нуждае от хомогенизация.

Всъщност Бюн-Чул Хан счита, че разпространението на "еднаквостта" е патологията, от която страда нашето общество, общество, което изключва негатива, репрезентиран от другия, без да използва репресия, а прибягвайки до по-фини психологически механизми.

В един тоталитарен режим е лесно да се разграничат механизмите за изключване на различните, тъй като се използват репресия, принуда, цензура и ограничаване на всички видове свободи. В привидно свободното общество тези механизми са по-сложни, но те ни връзват също толкова здраво, макар и с невидими въжета.
 

Свобода без освобождение

Нашето общество ни дава свобода без освобождение. То иска от нас да се различаваме, но само в определени граници; да сме автентични, но ни принуждава да се сравняваме; да бъдем уникални, но и да се конкурираме. Обзети от тези противоречия, не е странно, че в крайна сметка заглушаваме своята уникалност.
"Културата на постоянното сравнение с цел уравняване не позволява никоя негативност на атопоса. Тя прави всичко сравнимо, тоест еднакво. Това от своя страна прави преживяването на другия невъзможно. Потребителското общество има за цел да премахне атопичната другост в полза на консумативните, хетеротопни различия […] Различието е ресурс, който може да бъде използван. По този начин то се противопоставя на другостта, която е неохотна за всяка икономическа употреба", каза Бюн-Чул Хан.

Или както казва Ноам Чомски: "Те разбраха, че е по-лесно да се създават потребители, отколкото да поддържат роби." Всеки път, когато сравняваме себе си, ограничаваме богатството и уникалността на личността си до модели, които считаме за валидни, сякаш да сме по-умни, по-богати, общителни или по-дръзки, отколкото другите, има някакво значение. Когато се сравняваме, ние се мерим с аршина, с който ни мери обществото и го считаме за валиден — повече или по-малко съзнателно, отдалечавайки се все повече от същността си.

За съжаление, ние сме толкова потопени в този вид мислене, че не осъзнаваме, че живеем в състояние на "подчертано съгласие", механизъм, който е много по-ефективен от репресивната хомогенизация на тоталитарните общества, защото ни държи в порочен кръг на социалната конкуренция, приемайки моделите на сравнение, които бележат нашите цели в живота и които са наложени от някой друг.

Бюн-Чул Хан обяснява капана, който крие този механизъм: "Автентичността генерира търговски разлики. Това умножава множеството стоки, с които автентичността се материализира. Индивидите изразяват своята автентичност най-вече чрез консумация. Императивът на автентичността не води до формиране на автономен и суверенен индивид. Това, което се случва по-скоро, е, че търговията извлича цялата печалба от това."

Това затваря цикъла. Колкото повече външно потвърждение за нашата автентичност търсим, толкова повече зависим от това потвърждение. И колкото по-различни искаме да бъдем, толкова повече ще сравняваме. В резултат на това "Аз-ът потъва в себе си." И това, което би могло да бъде вълнуващо приключение на себеоткриване, се превръща в сива реплика на еднаквостта. Но, за съжаление, малцина ще разберат това.

Източник: psychology-spot.com, worxco.com

 

Кандидатурата Ви е изпратена успешно. Очаквайте да се свържем с Вас

Кратък формуляр за кандидатстване

Искате високоплатена работа?

Попълнете формуляра
Прикачи CV