0884 72 45 02  ivanova.profiassist
profiasist

Изисквания към Вас

Step1

Езикови умения

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА ВЛАДЕЯ ЧУЖД ЕЗИК?

Професията на социалния асистент не се състои единствено и само в подпомагане на личните ежедневни нужди на пациента, тя предполага много повече, а именно - грижа за доброто му психологическо и душевно състояние, задоволяване жаждата му за социални контакти и развлечения, въпреки възрастта и невъзможността да се грижи вече сам за себе си. Ето защо тук се намесва езикът като главен фактор за комуникация, без който би било немислимо да помагате в общуването, да поддържате социални контакти, да съдействате при организацията на обществени мероприятия - кино, театър, занимания в дома и извън него. Как бихте прочели например любимата книга или любимият ежедневник на поверения ви пациент? А бихте ли могли да участвате активно в интересни за него занимания- като шах, табла, домино, и най-вече ще можете ли да осигурите компания чрез така жизненоважните за психическото му състояние ежедневни разговори?

Какъв е изводът? Свободното владеене на чужд език сваля бариерите на общуването и улеснява интеграцията ви в културата и живота на семейството, както и скъсява дистанцията между Вас и пациента. А именно това прави един социален асистент успешен.

 

 

Step1

Опит в обгрижването на възрастни хора

ЗАЩО Е ВАЖЕН ОПИТЪТ С ВЪЗРАСТНИ ХОРА?   

Не на последно място е приоритет и предимство личният или професионалният опит с възрастни и/или болни хора. Благодарение на този опит, Вие придобивате следните познания:

Притежавайки тези умения на първо място улеснявате себе си в работата и ежедневието си и допринасяте за душевния комфорт на обгрижваното лице.

 Затова е важно да се чувствате физически и психически стабилни, както и да сте напълно самоуверени, когато поемете грижата за възрастния човек.

 

Step1

Психическа и физическа устойчивост

ЗАЩО Е ВАЖНО ДА СТЕ ЗДРАВИ?

Ако не сте физически и психически здрав, то как бихте били способни да осигурите пълноценно обгрижване на един възрастен и болен човек? Няма ли да се превърнете самите Вие във бреме за пациента и семейството му? Ето защо Вашата духовитост и физическа устойчивост се оказва от съществено значение за осигуряване на опора и баланс в самотното ежедневие на възрастния човек. И не забравяйте:

Здравият дух води до здраво тяло!

Кандидатурата Ви е изпратена успешно. Очаквайте да се свържем с Вас

Кратък формуляр за кандидатстване

Искате високоплатена работа?

Попълнете формуляра
Прикачи CV